MUZYCZNA PODRÓŻ VIVY – SPECJALNE

MPV Muzykoterapia C 

Muzykoterapia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Małe grupy 15-osobowe
Zajęcia będą dopasowane do potrzeb grupy, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem.
W muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, niezależnie od:
– stanu zdrowia
– wieku
– rodzaju zaburzeń
– posiadanych umiejętności

Cele:
– w wymiarze poznawczym – stymulacja wyobraźni, pamięci, koncentracji i podzielności uwagi, poszerzenie wiedzy o sobie
– w wymierze emocjonalnym
 – aktywizacja emocji, wyzwalanie/wyładowanie emocji, wyciszanie, panowanie nad emocjami, uwrażliwianie, empatia
– w wymiarze społecznym
 – komunikowanie się i nawiązywanie relacji, uwrażliwianie na innych, zmniejszenie poczucia izolacji, doskonalenie umiejętności pracy w grupie
– w wymiarze motywacyjnym 
– wzbudzanie motywacji do działania, pokonywanie niechęci do zmian, poprawa samooceny
-w wymiarze psychomotorycznym
 – kształtowanie spontanicznego ruchu i ekspresji, orientacji czasowo-przestrzennej, poprawa koordynacji ruchów, redukcja napięć psychofizycznych

Czas trwania: 45 minut
Prowadzące: Alina Adamczyk, Agnieszka Sepioło/Sara Knapik – Szweda
Zapisy: Alina Adamczyk, a.adamczyk@filharmonia-slaska.eu  tel. 514 878 606 /pn – pt g. 8 – 15/

fot. Wojciech Mateusiak (2 of 22) fot. Wojciech Mateusiak (18 of 22)

fot. Wojciech Mateusiak (1 of 22) fot. Wojciech Mateusiak (16 of 22)   fot. Wojciech Mateusiak (7 of 31) fot. Wojciech Mateusiak (13 of 22)

fot. Wojciech Mateusiak (12 of 22) 25042016_GRY_021

 

OKŁDKA DŹWIĘKOWEGOGaleria Viva w Filharmonii INT_Alina 030INT_Alina 020